Rusland verbiedt telen GMO-gewassen..!

Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven als Monsanto niet dat voedsel dat afkomstig is van hun GMO-zaden en -gewassen, als zodanig gelabeld mag worden.. Waarschijnlijk is RoundUp als kankerveroorzaker niet bevorderlijk voor de verkoop van je koffie, koekjes of ander voedsel..!!
Een voorbeeld uit de VS, waar veel bedrijven het wetsontwerp om de labeling van producten die GMO-bevatten, niet te steunen..
Zo zul je dus in de toekomst in de VS per product dienen te checken of het afkomstig is van glyfosaatrijke GMO-zaden/gewassen.

De hypocriete Barack Obama breekt de ene na de andere verkiezingsbelofte, in de nasleep van zijn tweede presidentstermijn; zo ook met de beloofde labeling van voedsel dat afkomstig is van genetisch gemanipuleerde zaden/gewassen. Hij had het Amerikaanse volk beloofd, dat hij die wet zou invoeren en dat GMO-voedsel dus aan dezelfde kwalificaties zou moeten gaan voldoen, als AL HET ANDERE VOEDSEL. Gewoon dus labelen van wat er in zit. Normaalste zaak van de wereld toch..?

En terwijl de Amerikanen vorige weekend bezig waren met andere zaken, tekende president Barack Obama in alle stilte de wet die voor altijd de afkomst van voedsel van GMO-zaden en -gewassen zal verbergen. De nieuwe wet werd getekend en gaf vanaf dat moment de producenten van GMO-voedsel de OPTIE om GMO-afkomst te verbergen in de streepjescode van een product. Wil je dus als consument weten of een product GMO-afkomstig is, dan dien je in de winkel je smartphone te ‘trekken’ en met een speciale app, te controleren of dit zo is of niet..

Dat 90% van de burgers in de VS willen dat er DUIDELIJKE gegevens over GMO-afkomst op de producten komen, is kennelijk voor onze Barack van geen belang. Hij moest immers degenen tegemoet komen, die hem in zijn verkiezingscampagne financieel fundamenteel hebben gesteund. Let wel, producenten van voedsel hebben dus de OPTIE te vermelden deze labeling te doen.. En het percentage GMO, dat aanwezig is in voedsel, om deze labeling noodzakelijk te maken, zal in de toekomst ‘nader worden bepaald’, aldus het Amerikaanse Ministerie van Landbouw.

En hoe anders het in Rusland gaat..
Het zal toeval zijn natuurlijk. Het bashen van president Poetin en het liefst álle Russen, om het innemen van de Krim.. Wat een schandaal nietwaar..? Of zou het zomaar kunnen, hoe vreemd je het ook kunt vinden, dat dit verhaal over GMO’s, er ook wat mee te maken heeft? Dat de feitelijke leiders in de VS, de machtige multi-nationals, mede-verantwoordelijk zijn voor het tot paria verklaren van Rusland en alles wat daar maar mee te maken heeft..?

Want het blijkt dat de Russische overheid zich krachtig heeft opgesteld tegen de steeds sterker wordende internationale druk van de -vooral- Amerikaanse biotechnologie-bedrijven en de krachten binnen Rusland die pro-GMO te werk zijn gegaan, de afgelopen jaren. Deze laatste vooral door het aandragen van misleidende pseudo-wetenschappelijke rapporten en verklaringen, aangereikt natuurlijk door de krachten van het internationale (lees Monsanto en consorten) niveau.

Deze Amerikaanse GMO-sojabonen zijn verboden in Rusland. Wij in Nederland eten ze gewoon nog in veel bewerkte vormen in ons voedsel, ondanks de zware belasting van glyfosaat in deze bonen.

Maar het was dezelfde Vladimir Poetin, die in december 2015 in het Russische parlement verklaarde, dat Rusland in staat is, ‘S WERELDS GROOTSTE PRODUCENT TE WORDEN VAN BIOLOGISCH VOEDSEL. Kijk dat zijn uitspraken waaraan je het label ‘visionair’ op mag plakken, toch? Poetin in zijn toespraak:

“Niet alleen zullen we zelf dit gezonde voedsel eten, maar we dienen erbij in het bijzonder te bedenken, dat ons land- en waterbronnen, Rusland tot de grootste leverancier kunnen maken, van gezonde, milieuvriendelijke, topkwaliteit voedsel, dat al lang niet meer door veel Westerse producenten wordt vervaardigd. Nu in het bijzonder, nu de vraag naar schoon en zuiver voedsel wereldwijd aan het groeien is.”

Ook de Russische vice-premier, Arkady Dvorkovich had al verklaard, dat het totaal onzin is, om GMO-voedsel uit te roepen als ‘redder van de wereld’. Hij deed dit op het 12e internationale ‘Science and Technology in Society (STS) forum’ in Kyoto, Japan. En het blijft niet bij de uitspraken van deze Russische regeringsleiders; hun kracht bleek begin van dit jaar (2016), toen ze een stevige opdonder uitdeelden aan boeren uit de VS, toen Rusland besloot ALLE IMPORTEN van Amerikaanse sojabonen en maïs te schrappen, wegens ‘microbiologische GMO-verontreiniging’..

Voor de Russen (en ook voor ons) zou het toch simpel moeten zijn. Veilig is pas veilig, ook bij voedsel, als het bewezen niet-gevaarlijk is. Tegenwoordig wordt namelijk alles zowat doorgelaten, wat ‘veilig’ is, vanuit een ‘onbewezen onveiligheid’.. Overigens eten wij deze GMO-soja nog steeds, die Rusland niet meer wil invoeren, via allerlei producten waarin soja verwerkt zit.

Wil je weten, wat voor doortrapte politiek achter het hele GMO-bolwwerk zit? Lees dan het materiaal van William Engdahl. Dit is de cover van het opzienbarende boek van Dr. William Engdahl hierover, een MUST voor bijv. beleidsmakers en regerings-functionarissen die met GMO-voedsel bezig zijn!! (klik voor het boek in e-formaat!)
Wil je weten, wat voor doortrapte politiek achter het hele GMO-bolwwerk zit? Lees dan het materiaal van William Engdahl. Dit is de cover van het opzienbarende boek van Dr. William Engdahl hierover, een MUST voor bijv. beleidsmakers en regerings-functionarissen die met GMO-voedsel bezig zijn!! (klik voor het boek in e-formaat!)

‘Zwarte vrijdag’ voor genetisch gemanipuleerde producten in Rusland

Rusland verbiedt telen GMO-gewassen..!

william engdahl
De auteur van dit artikel, F. William Engdahl is ‘strategisch risico consultant’ en geeft lezingen over de hele wereld. Hij heeft een graad in politicologie aan de Princeton University. Hij is bestseller-auteur met boeken over de wereld-oliehandel en de geopolitieke invlioed ervan.

In Rusland is men er op 24 juni in geslaagd na de derde en laatste lezing het wetsvoorstel door het parlement te krijgen, dat telen van alle GGO gewassen en fokken met GGO dieren op Russisch grondgebied verbied. Dit ondanks de enorme druk die is uitgeoefend door het westerse GGO kartel op individuele leden van de Doema en Russische wetenschappers. Een grote nederlaag voor het wereldwijde destructieve project dat we kennen als ‘GGO’s’ of genetisch gemodificeerde organismen. De eens zo formidabele spieren van Monsanto, Bayer AG, Syngenta en Dow-DuPont lijken last te hebben van een zeldzame vorm van  politieke spierdystrofie.

Dit was precies dezelfde ‘zwarte vrijdag’ voor de GGO-lobby, de dag waarop de EU-lidstaten een stokje staken voor het landbouwgif glyfosaat, dat onder andere in Roundup van Monsanto zit en opnieuw voor vijftien jaar zou moeten worden goedgekeurd. Het was ook de dag waarop de Britse kiezers democratisch stemden om de Europese Unie te verlaten met een Brexit. Voor de globalisten zal 24 juni in de herinnering blijven als hun ‘zwarte vrijdag’.

Op 24 juni 2016 stemde de Russische Doema definitief voor het wetsvoorstel dat de teelt van alle GGO-gewassen en het fokken met GGO dieren in Rusland in de ban doet. Daarnaast geeft de wet de Russische regering de bevoegdheid om de invoer van producten die GGO’s bevatten te beletten, als aangetoond kan worden dat een bepaalde GGO een schadelijk effect heeft op de volksgezondheid of op het milieu.

Bij overtredingen kunnen boetes opgelegd worden. De Russische minister van Landbouw, Alexander Tkachev, vertelde de pers dat het ministerie van Landbouw sterk tegen GGO’s gekant is; Russische producten zullen ervan verschoond blijven (clean).

GMO dollars
De oppositie in de VS stijgt nog elke dag. Oproepen als deze, gericht op mensen met ‘gezond verstand’, zijn aan de orde van de dag..

Nep pro-GGO studie..
Na het eerste ontwerp van de wet werd er lang over gedebatteerd. Op 19 januari van dit jaar deed de pro-GGO lobby een wetenschappelijk armoedige poging om het verbod op GGO’s te laten ontsporen. Een verhaal over een nieuwe studie over de veiligheid van GGO’s werd opgepikt door het Russische persagentschap TASS.ru onder de uiterst suggestieve kop Russische wetenschappers weerleggen de bevindingen over de gevaren van GGO’s. Russische kranten namen het verhaal klakkeloos over.

In het artikel werd een wetenschappelijke beoordeling uit de Critical Reviews in het Biotechnology Journal besproken. Maar de Russische ‘wetenschappers’ bleek er één te zijn. Een enkele wetenschapper – Alexander Y. Panchin, van het Institute for Information Transmission Problems (IITP) van de Russische Academy of Science. Deze Panchin had een stuk geschreven samen met de Amerikaan Alexander Tuzhikov, van het‘Bascom Palmer Eye Institute’ in de universiteit van Miami, gespecialiseerd in informatica en bio-informatica. Dat suggereert natuurlijk dat Tuzhikov computergetallen analyseert.

De nieuwe studie bestond uit een ‘her-analyse’ van zeven eerder gepubliceerde wetenschappelijke artikelen; Panchin en  Tuzhikov hebben geen eigen testen met ratten gedaan, zoals Prof. Gilles-Eric Seralini en anderen. De geselecteerde studies die zij opnieuw analyseerden bleken stiekem beïnvloed door Monsanto of andere GGO bedrijven.

In de samenvatting schrijven Panchin en Tuzhikov: We presenteren een statistische her-analyse van experimentele data. We hebben gezien dat conclusies elkaar vaak tegenspraken. Volgens onze analyse is er weinig bewijs dat GGO’s schade berokkenen, de kans is niet groter of kleiner als toeval  (chance). Nou, dat is natuurlijk bijna dezelfde wetenschap als het smelten van toffee…

Het pro-GGO Academy of Sciences IITP verslag werd op 26 januari gevolgd door een persoonlijke ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de voorzitter van de Russische Academie van Wetenschappen, Vladimir Fortov (GMOs). De ‘voordelen’ die Fortov schetste hebben Poetin blijkbaar niet overtuigd.

Hollande GMO
Er zal toch geen verband zijn met deze uitspraak en het dienovereenkomstige besluit van de Franse president over GMO-gewassen en -zaden die in de ban gaan, en de aanslagen en de onrust die het land nu in hun greep houden…

De financiers van deze poging om het GGO-verbod in Rusland tegen te houden moeten hebben gedacht dat Russische wetenschappers ofwel primitief en onwetend waren, ofwel dat ze gemakkelijk te beïnvloeden waren door steekpenningen, dat Poetin’s steun aan het verbieden van GGO’s gemakkelijk kon worden omgedraaid. Een misrekening. De Russische vooraanstaande GGO onderzoekers, de All-National Association for Genetic Safety (OAGB), scheurden Panchin’s ‘her-analyse’ aan flarden.
Debunked

seralini glyfosaat
De studie van de Italiaanse wetenschapper Seralini, die aantoonde dat ratten ernstige vormen van kanker ontwikkelden, na toediening van met glyfosaat besproeide mais, werd onder invloed van Monsanto in 2013 teruggetrokken, maar is inmiddels weer voluit wetenschappelijk valide..!

Volgens de onderzoekers van de OAGB was de methode van de twee pro-GGO auteurs zeer gebrekkig: de analyse werd uitgevoerd met de Bonferroni methode. Deze methode meet de toxische effecten van een object helemaal niet, integendeel, de methode verbergt de toxische effecten. De OAGB wetenschappers vroegen de GGO-vriendelijke auteurs op basis van welke criteria zij de specifieke zeven artikelen hadden uitgekozen, uit de tientallen andere artikelen over de effecten van GGO op de gezondheid waaruit zij ook hadden kunnen kiezen,  waarvan er vele alarmerend zijn.

Afhankelijk van de methodiek kan men met statistiek liegen op allerlei manieren. Panchin en zijn vriend hebben dat duidelijk geprobeerd. De vijf pagina’s tellende  ‘her-analyse’ van Panchin en Tuzhikov legt speciaal de nadruk op een beroemd artikel uit 2012 door Prof. Gilles-Eric Seralini en zijn groep van de Franse Caen University. De Seralini groep was ’s werelds eerste onderzoeksteam dat studie deed naar de lange termijn met ratten, die twee jaar lang gevoerd werden met Monsanto GGO-maïs, behandeld met Monsanto Roundup en glyfosaat.

Uit dat onderzoek is gebleken dat de ratten meervoudige tumoren ontwikkelden, velen stierven vroeg of hadden last van schade aan de organen. Seralini ontdekte dat de meeste tumoren opkwamen na een periode van 90 dagen, de duur waarop studies door Monsanto altijd op onverklaarbare wijze al waren gestopt (damage).

genetically-modified-cornRusland verbiedt Amerikaanse GGO soja en maïs
De nieuwe wet die de teelt van GGO’s in Rusland verbiedt, volgt op het aparte verbod van afgelopen februari op invoer van Amerikaanse maïs en sojabonen. Tussen 80-90% van alle maïs en sojabonen uit Amerika is inmiddels genetisch gemodificeerd. Op 15 februari kondigde de Russische voedselveiligheid regulator ‘Rosselkhoznadzor’ een verbod aan op alle invoer van Amerikaanse sojabonen en maïs, daar ze ‘microbieel en GGO besmet zijn’.

Volgens deze regulator is de uit de VS geïmporteerde maïs vaak besmet met droge rot. Daarnaast kan volgens de Russische waakhond maïs worden gebruikt voor transgene gewassen in Rusland (Russia). GGO’s hebben helemaal niets te maken met high-tech landbouwmethoden om de landbouwopbrengst te verhogen en ‘de hele wereld te kunnen voeden’. En als Monsanto, Bayer AG, Syngenta en de anderen de waarheid zouden vertellen zouden we ook weten dat GGO’s niets te maken hebben met minder herbicide gebruik of andere giftige chemicaliën.

Het is een ziek project van een aantal zieke geesten die de menselijke genenpoel willen vervuilen met giftig afval, in de hoop controle op de bevolking te krijgen en uiteindelijk de bevolkingsaantallen te verminderen. Rusland heeft aangetoond dat het mogelijk is om tegenstand te bieden. Dat is heel goed voor Rusland en voor de wereld. Nu is het tijd voor anderen om dit voorbeeld te volgen.

GMObama-640x330

 

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit)
Bron: journal-neo.org

You May Also Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *