Niet-Aardse Zielen

Als ik het heb over niet-aardse zielen dan denken mensen gauw aan buitenaards leven in de zin van alien-achtige wezens zoals in Amerikaanse science fiction films. Van buitenaards leven weten we al met al niet veel. Het menselijk beeld van buitenaards leven is voornamelijk door onze fantasie en angst ingegeven. In dit artikel wil ik wat vertellen over mijn ervaringen van readingen en channeling met betrekking tot niet-aardse zielen.

reconnectionEr zijn twee soorten zielen op aarde met hun eigen specifieke trillingsniveau. De aardse zielen: voor hen is het materialistische zonnestelsel waar de aarde een onderdeel van is hun natuurlijke thuis. En de niet-aardse zielen: zielen uit andere energetische zonnestelsels die een enkel leven of meerdere levens te gast zijn op aarde. Graag sta ik stil bij deze laatste groep: de niet-aardse zielen.

Niet-aardse zielen hebben een ander thuis
Het materialistische zonnestelsel is begrensd. Het is omgeven door energetische zonnestelsels met hun eigen bronnen waar geheel andere natuurkundige wetten gelden. Deze wetten zijn niet gebonden aan materie en magnetisme zoals bij ons. Een belangrijk verschil is dat het energetisch bewustzijn in andere zonnestelsels meestal vanzelfsprekend is.

Basiskenmerken niet-aardse zielen

Met de tijd ontdekte ik een aantal basiskenmerken die ik bij deze spirituele zielen waarnam:
·  Het zijn sterk sensitieve (HSP) en sterk energetisch-spiritueel waarnemende en voelende mensen.
·  Deze mensen hebben een sterk collectief gevoel dat alles en iedereen op aarde met elkaar verbonden is.
·  In een wereld met veel ik-gevoel en egobesef voelen deze mensen zich zeer eenzaam (individualisme).
·  Deze mensen hebben erg veel last van de imperfectie van het leven (vergankelijkheid).
·  Dualiteit, dus tegenstellingen in het leven, wordt door deze mensen als verwarrend ervaren.
·  Vaak zijn deze mensen hoog spiritueel of analytisch ontwikkeld,
   maar ze vinden het lastig met emoties of gevoelens van zichzelf of anderen om te gaan (afgrenzen jij-ik)
·  Ze voelen zich ontworteld van hun ‘zelf’
·  Ze vinden wat ons hier op aarde bezighoudt maar heel relatief.
·  Ze hebben niet veel affiniteit met geld, carrière, macht, status, bezit of luxe.
·  Deze mensen zijn als kind al heel vroeg wijs en ze hebben een sterk vredelievende, verwonderde en wijze visie op het leven.

Er is geen dokter die je dit kan vertellen, geen psycholoog die je ziel kan thuisbrengen en zo proberen deze zielen moeizaam op aarde te integreren en hun plek te vinden. Alleen in hun diepste wezen voelen ze zich op aarde nooit echt thuis. En hierdoor voelen ze zich vaak eenzaam.

Het ontdekken van een aards leven
mensen-engel-111x111Door hun afkomst hebben deze mensen op aarde een andere levensvisie. Wanneer zij eenmaal naar de aarde zijn gekomen, betrekken zij – net zoals de aardse ziel – een stoffelijk lichaam. Het kan dan ook aan aantal levens duren voordat zij aan fysiek lichaam gewend zijn. Ze voelen zich vervreemd van de aardse realiteit. Toch proberen zij lang een aardse wijze van leven uit om krampachtig vorm te geven aan hun aardse leven.

Evolutie als drijfveer voor hun reis
Ook deze zielen zijn op hun eigen bron bezig met het groeien naar het Al en zijn voortdurend hun energetische DNA aan het verkennen. En dat is ook de reden dat deze niet-aardse zielen naar de aarde toekomen. Het is bijzonder dat er meestal een tweeledig doel is: de zielen halen iets voor hun eigen ontwikkeling en dus voor de evolutie van hun eigen bron (!), maar hebben ook iets aan de aarde te geven.

Het nut van kennis over je bron
Waarom zit de één met zijn voeten in de aarde en de ander niet? Waarom voelt de één zich hoogsensitief (HSP) en de ander niet? Waarom zijn er zoveel spirituele visies? Waarom zijn er zoveel theorieën en ideeën over het ego? Al die kenmerken zijn thuis te brengen naar het doel en de taak van je bron. Elke bron heeft zijn kenmerken en heeft een intentie. Een groep zielen van deze bron heeft dezelfde eigenschappen. Voor niet-aardse zielen zegt hun bron veel over hun identiteit, hun energetische afkomst.

Samengevat
universeNiet-aardse zielen zijn vanuit de hoofdbron naar een ander zonnestelsel gegaan en kiezen na een proces van evolutie voor de aarde. Dit gaat dus via een omweg. De niet-aardse zielen hebben dit hogere bewustzijn al. Daar worden ze mee geboren, maar ze kiezen voor een reïncarnatieproces. Waarom? Je moet je voorstellen dat aardse zielen hun kennis niet kunnen voelen of beseffen als de niet-aardse zielen in hun totale spirituele bewustzijn blijven. Doordat niet-aardse zielen incarneren, blijft hun kennis voor ons behapbaar. Het is echter lastig dat deze ziel, op het moment dat de ziel een stoffelijk lichaam betrekt en het aardse moeras van dualiteit ervaart, net als de aardse ziel afstand doet van het totale bewustzijn. Ook deze zielen krijgen dus een verminderd besef van de samenhang van kosmos. Wat de sleutel voor deze zielen is, is een ontzettend sterk verlangen om uit spirituele liefde te handelen en het leven in een wij-gevoel te ervaren.

Tot slot
Het is wellicht een gek idee dat niet-aardse zielen in menselijke verpakking gewoon om ons heen lopen. Tja, maar onze kennis over de ziel is nog om te evolueren. Alle zielen hebben tot doel om te evolueren om tot bewustzijn te komen over de hoofdbron, God of Al. Niet-aardse zielen zijn ver van huis. Deze zielen nemen spiritueel bewustzijn mee om de menselijke incarnatie te versnellen. Ze ervaren het zijn-ervaren en wereldbeeld van de aardse zielen vaak te relatief. Wanneer zij ontdekt worden en weer bewust worden van hun afkomst kunnen zij hun taak op aarde neerzetten. Niet-aardse zielen hebben tot doel een wezenlijke, positieve bijdrage te leveren aan het leven op aarde en het is mijn wens dat zij dit ten volle kunnen doen. Om te overdenken, sluit ik af met de volgende zin: als je niet weet waar je vandaan komt, hoe weet je dan waar je heen gaat?

 

Bron: Diepmagazine.nl – Erik Smid

You May Also Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *