De Aardse Programmering

” Psssst… je bent besmet met het Aardse Begrippen Virus “

De Aardse Programmering.

Je wordt geboren en komt als ziel op aarde. Je bent nog teer, zacht en je hebt nog geen idee waar je terecht gekomen bent. De zorgen die mensen hier op aarde met zich meedragen daar ben jij je nog niet van bewust. Je komt helemaal Blanco op deze aardbol en vanaf dat moment zullen de mensen om je heen invloed hebben op jou energie en jou gaan creeeren met heel veel onzichtbare vervuilde energie.

Wij hebben allemaal energie lichamen en daarin word veel informatie opgeslagen dat wij mee gaan krijgen van buitenaf. Dit zit nog niet in ons, je kan het zien als een lege schijf, waar steeds meer informatie wordt opgeslagen. Daar leer je van, maar niet altijd op de goeie manier. Als je een pc vol foute informatie of vervuilde informatie propt, zal deze ook vastlopen en opnieuw geprogrammeerd moeten worden. Dit is precies waar wij mee te maken hebben, we zijn dan wel geen pc maar mensen van vlees en bloed, maar deze vervuilde informatie neemt wel een plek in in ons bestaan, ons zijn, en wij moeten ervoor gaan zorgen dat wij een filter creeeren waar geen Spam of Virus doorheen kan komen om ons te beschermen dat we vast gaan lopen.

Als kind zijn wij nog niet bekend met het fenomeen Energie, de werkelijkheid en de aardse beschavingen. Wij worden overgeleverd aan een stel mensen wat ze ouders noemen en die moeten ons zo goed mogelijk begeleiden in ons jonge bestaan tot dat wij de mogelijkheid hebben om op eigen benen te staan.  De invloeden van onze ouders hebben een hele grote impact op wie wij zullen worden…wij worden gemaakt, een creatie naar een eigen zelfbeeld en inzicht van hoe jij MOET zijn en hoe jij MOET handelen en jezelf gedragen. De energie van je ouders is namelijk al geprogrammeerd met aardse begrippen, geloof, gevoel, gedachten, ervaringen, herinneringen en een soort van leefregels die zij weer van thuis uit mee gekregen hebben. Dit noemen ze een generatie. Dat wil zeggen dat mensen elkaar hun eigen vervuilde energie en informatie al doorgeven van familie op familie omdat zij helaas niet beter weten.

Je ouders beginnen al in je eerste levensjaar met jou bewust en ook onbewust te programmeren, dit mag je wel dat mag je niet, lach als het moet, wees stil en rustig als het moet, moeten moeten moeten. Ze nemen altijd hun ervaringen mee uit hun eigen verleden en soms leven ze het gedrag van hun ouders helemaal na omdat zij van mening zijn dat dit de juiste opvoeding is die zij voor hun kinderen willen gebruiken. Helaas zijn zij er vaak niet van bewust dat ook zij vervuild zijn met verkeerde energie en informatie waar ze jou als kind ook mee opzadelen, en dat zal zich pas verder ontwikkelen in een verdere levens fase, je jeugd.   De pubertijd is een mooi voorbeeld om hierin mee te nemen, pubers zijn lastig, tegendraads en krijgen een eigen wil. Eigenlijk zit dit heel anders in elkaar, zij beginnen te begrijpen dat ze geprogrammeerd zijn en gaan zich afzetten tegen diegene die hun die programmering willen opleggen, omdat zij beginnen te voelen en begrijpen dat ze afgeremd worden in hun zijn en hun levens energie. De nieuwetijdskinderen die nu veel geboren worden zullen al op veel jongere leeftijd tegen de wetten en wil van hun ouders ingaan, dit noemen ze dat moeilijk opvoedbare of onhandelbare kinderen, alleen omdat zij de wetten en bevuilde energie van hun omgeving niet toe willen laten.

De Programmering!
Omdat wij mensen niet beseffen dat wij ons hele leven elkaar programmeren en laten programmeren zal niemand er zich snel van bewust zijn waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn. Dit komt omdat er wel mensen zijn die weten hoe ze dit kunnen doen en daar dan ook misbruik van maken. Ondertussen houden ze de mensen maar zo dom want anders zullen zij ( de media, de staat) hier geen profijt meer van hebben. Ons domme bestaan zorgt ervoor dat wij onszelf letterlijk “overgeven” aan de macht en materie. Na het lezen van dit artikel zul je zien dat ook jij in deze domheid verkeerd en dat dit alles al begonnen is in je jeugd.

Als Ziel zal je altijd hetzelfde zijn, je krijg alleen meer waarde,gevoel wijsheid en ervaring mee in elk leven dat je op aarde beleeft. Dan wordt je weer letterlijk terug op aarde geflikkerd, waar alle aardse begrippen en informatie weer weg zijn. Wij mogen bewust niks weten over deze aardse begrippen, want dan zou het leven voor jou als ziel te makkelijk zijn en dat zou hetzelfde zijn als bijvoorbeeld spieken op een examen.

We moeten zelf weer alles opnieuw gaan leren en beleven, eigenlijk onszelf ‘beter’ gaan maken en ons los maken van deze aardse begrippen en programmering die opgeslagen wordt in ons systeem (energie lichaam).   Je bent wie je bent, je aard van het beestje zal altijd zijn wie het is, dit noemen we de ziel. Daar zul je niks aan kunnen veranderen en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Je moet juist zijn wie je bent, eerlijk en oprecht naar jezelf toe maar ook naar de buitenwereld. Zuiver en puur jij. Doe je dit niet dan maak je zelf al weer een blokkade in je energie en je leven en daardoor zal je nog ‘zieker’worden omdat jij jezelf dit aandoet. Maar doe jij je dit zelf wel aan ? Vaak wordt je dit al aangepraat als kind. Je krijgt regels en remmingen opgelegd door je ouders….doe is rustig, je bent vervelend, je bent altijd veel te druk, hou je mond is dicht, zit niet te huilen, doe is normaal, je kan dit niet, dit mag je niet, dit moet zo.

Steeds als jij als ziel je wil uiten dan zullen ze je daar in af remmen, naar hun idee, wijsheid en programmering. Wat zij niet beseffen is dat ze elke keer als ze jou afremmen in je doen en laten en je uiten en gevoel en ook emotie, dan drukken ze hun opgelegde regels (energie) steeds weer in jou energie lichaam (karakter). Je kan dit zien als een stuk klei, wat nog lekker onbewerkt is, deze zal gevormd worden naar de inzichten en het idee van diegene die je op de wereld gezet heeft. Maar eigenlijk heb jij al een vorm aangenomen als ziel, dus je leeft in een andere vorm van jou bestaan en dat werkt niet. Als je leeft tegen jou eigen ziel (zijn) in, dan zal je niet gelukkig worden. Je energie lichaam wordt gekneed op aarde naar de indrukken van buitenaf, wij weten niet beter, tot het moment dat we onszelf tegen zullen komen, de bewustwording!

Als we ouder worden gaan we naar school, we kijken tv, we krijgen vriendjes. Nog meer vervuilde informatiebronnen die afdrukken kunnen maken in onze klei, en we laten dit allemaal toe. Op school heeft een kind het nooit makkelijk vooral niet als het gepest wordt.. Je bent stom, dom of lelijk, je hoort er niet bij, je bent een buitenstaander. Wat ze je ook aanpraten, het wordt allemaal opgeslagen in je database en zal je gaan (mis)vormen en weer afdrukken geven in jou bestaan. Het zal als een soort virus van frustratie blijven hangen in je ‘zijn’, en dat zal jou gedrag en karakter gaan vormen tot degene wie jij daardoor later zal worden, hoe je dingen zal zien en handelt, maar ook in de omgang met andere mensen.

Dan de Staat, regering, radio, tv, boeken en het internet.
Zij weten allemaal hoe ze gebruik kunnen maken van dit stuk klei en zij zullen er ook alles aan doen om jou een vorm (levenswijze) aan te laten nemen wat in hun straatje past. Koop hun producten, leef hun regels na, of hun geloof of theorieen. Zieltjes winnen noemen ze dit ook wel, zij willen allemaal deel uit maken van jou mooie stuk klei, om daar hun visie of materie op te leggen zodat ze weer een ziel gewonnen hebben die geloofd in datgene waar zij voor staan en door kunnen leven.

Niemand op de wereld is Heilig in deze dingen, ook het zogenaamde geloof niet, noch het laatste nieuws op TV. Het is een creatie van datgene wat zij ons willen laten denken of op willen leggen, zodat wij aansluiten als kuddedier in het bestaan van de aardse begrippen en dit is tevens de meerderheid van de mensheid. De meeste stemmen gelden, ken je dat begrip nog? Hoe grotere kudde mensen jij voor jou doelstelling kan paaien hoe meer mensen dit zullen geloven, gebruik van zullen maken of naleven. Want tsja….er zijn zoveel mensen die dat zeggen, dan zal er toch wel een kern van waarheid inzitten.

Omdat je blanco op aarde komt, kijk je om je heen en zul je snel denken als iedereen dit naleeft of geloofd, dan zal dit wel de bedoeling zijn en sluit jij je hier makkelijk bij aan. Ook omdat je anders niet weet waar je in moet geloven of in mee moet gaan, vaak is dit ook iets onbewust. Je kent het gezegde: ‘Waar je mee omgaat, daar wordt je mee besmet’; dit kun je letterlijk nemen. Het is eigenlijk in 1 simpele zin uitgelegd, hoe de theorie van de bevuiling van jou mooie zuivere energie in elkaar zit. Je wordt dus besmet met het virus-der-aardse-begrippen, en het doel van het hele leven is om je hier van los te maken en terug te gaan naar de basis, naar jou eigen basis. Naar je mooie IK-je, waar nog niemand vorm aan gegeven heeft noch een virus op heeft gezet.

Het risico van de aardse begrippen is dat mensen hun ware IK gaan ontkennen en als een toneel spel door het leven gaan. Ze ontkennen wie zij werkelijk zijn omdat ze geleerd hebben dat dit niet mogelijk is omdat mensen jou met dit idee geprogrammeerd hebben, je bent gaan geloven in hun eigen mening en visie en dat heeft betrekking op jou zijn. Wat je creeert is een persoon die als een geprogrammeerde robot door het leven gaat, maar je bent nog steeds maar een mens, met een ziel met gevoel.

Deze bevuiling ( programmering met een virus in je energie ) gaat een eigen leven leiden en je zal je er steeds meer na gaan gedragen, je krijgt een negatief zelfbeeld en gaat steeds sterker geloven in datgene waarmee ze jou geprogrammeerd hebben. Je leeft tegen je natuur in, het wil zeggen dat je geen ‘spam’-filter meer hebt, waar door je al deze vuile energie laat binnen komen en een plek in laat nemen in jou bestaan.

Onze ‘harde schijf’ kan niet zoveel spam en virussen gebruiken, en omdat van wij nature deze onzin niet in ons systeem hebben zitten zal op een dag ook ons ‘Systeem’ crashen. We slaan vast, sommige mensen slaan door, worden overspannen. En dan vinden mensen het vreemd dat er een jongen een winkelcentrum inloopt, mensen neerschiet en vervolgens zichzelf van het leven beroofd…? Een voorbeeld van iemand die totaal vastgeslagen is in het ‘Zijn’, zijn ware ik, zijn bestaan dat afgenomen is door de programmering van de maatschappij.

Er komen hele programma’s over ‘Pesten op school’ en op internet. Maar wie veroorzaakt dit dan ? Zelfs dan nog wijzen deze vervuilde informatiebronnen naar andere levenswijzen (bijvoorbeeld ‘spiritualiteit’). Dat zou dan de mensen gek maken, terwijl het spirituele maar op 1 ding gebaseerd is en dat is ‘geen geloof’, maar juist het terug gaan naar jezelf, je eigen IK datgene wie je eigenlijk bent. Daarbij de ontdekking doen dat Niets is wat het lijkt op aarde. Maar ook in spiritualiteit wordt de maatschappij weer zo geprogrammeerd, dat dit spirituele slecht zou zijn en dat je er rare dingen van zou gaan doen. Het wordt dan weer een Taboe, of een ongeloof van de waarheid waar de kudde zich weer op aansluit. Zo wordt het steeds moeilijker voor mensen die wel weten dat dit het geheim van ons bestaan is, om dit aan mensen door te kunnen geven, zodat ook zij eerder vrij zullen zijn van dit ‘Aardse Virus’.

Eigenlijk zijn de aarde begrippen een soort van complot theorie ( hier later meer over) maar omdat ze dat ook weer willen verbergen voor de mensheid creëren ze weer andere complot theorieën waar mensen zich mee bezig kunnen houden, alleen maar om ze weer af te leiden van deze bron van informatie om zo controle te houden over ons bestaan.

Hou je je liever bezig met wereldtheorieen die ver weg van je eigen bestaan zijn, zolang je naar buiten kijkt, ben je afgeleid en kijk je niet zoveel IN jezelf.. Je zou maar eens in gaan zien dat de wereld en het leven niet draait om afgestompte TV-programma’s, merkkleding en het schijnheilige geloof wat ‘ze’ ons op willen leggen. Ineens in gaan zien dat dit allemaal een leugen is om de controle over jou te hebben.

Mensen die in gaan zien dat er meer aan de hand is dan wij werkelijk waarnemen of denken, daar wordt vaak meteen korte metten mee gemaakt, ze noemen dit ‘een gevaar voor de maatschappij’. Ze worden van het leven beroofd of in een gekkenhuis gezet, zodat zij geen invloed meer kunnen hebben op onze aardse begrippen. Ook het spirituele wordt afgedaan als een zweverig geloof en denkwijze, waar veel mensen daardoor dom en lacherig over doen. En ja, als er iets op TV komt, dan is dát de waarheid.

De Verlossing!
De kern van ons bestaan is dus niet datgene wat ze ons willen voorspiegelen, ook niet de regels die wij moeten naleven om zogenaamd een goed mens te zijn, of fatsoen te hebben en niet vreemd gevonden te worden. We moeten de programmering van de aarde weer uit ons systeem halen en dan moeten we opnieuw opgestart worden om weer meer blanco in het leven te staan. Wat we dan wel weten is dat we ons kunnen beschermen tegen nog meer virussen die in ons systeem binnen willen dringen, dus we hebben een hele goeie update gehad en kennis van al deze virussen en weten ons daar dan ook beter tegen te beschermen.   Met deze Spam filter staan we ineens heel anders in het leven en we zien alles veel duidelijker ineens. Wij moeten ons gaan beseffen dan we ook onze kracht en kennis maar vooral onze energie teveel verspilt hebben aan dingen die er niet eens zijn, of van toepassing zijn in het bestaan. De oogkleppen zijn eindelijk af, en we gaan meer in onszelf kijken, want wat heeft er meer waarde in het leven dan je eigen leven ? Je geluk, de liefde voor jezelf en naar andere mensen toe.

De sleutel van het bestaan, waarom wij hier zijn, is zo makkelijk te vinden. Het gaat om JOU, wie jij bent en wie jij mag zijn. Dit staat los van alles wat mensen je wijsmaken, wat de media je wijsmaakt, het gaat niet om jou als stuk klei die perse mooi moet zijn en de vorm aan moet nemen om mooi gevonden te willen worden door de mensen om je heen. Dat is niet jij, dat stukje klei is je buitenkant, je uiterlijk, het is je cocon, maar de vlinder zit nog altijd van binnen.

Als je dit binnenste niet goed ontwikkelt of in z’n vel zit, dan zul je je nooit kunnen ontpoppen tot een mooie fleurige, kleurige vlinder omdat je cocon volgeplakt zit met smurrie; dat zou jou heel veel kracht gaan kosten om je los te maken van deze smurrie, voordat je je kunt ontpoppen tot vlinder, je vleugels uit kunt slaan om de vrijheid tegemoet te vliegen. Hiermee wil ik zeggen, je kan hulp zoeken van buitenaf, mensen die je helpen om deze smurrie te behandelen of dunner te maken, maar het tegendeel bewijst dat deze smurrie veroorzaakt is door juist deze mensen, de media en alle aardse begrippen die ze ons letterlijk aansmeren. Het geheim is dat je lekker veilig in je cocon blijft zitten en eerst is even IN jezelf gaat kijken, je eigen visie en wijsheid weer afstoft wat al in je levenslijn zit, door de ervaring die je hebt opgedaan in vorige levens.

Zonder invloeden van buitenaf, je moet je even weer helemaal losmaken van de aardse programmering en in jezelf gaan kijken hoe jij er nou eigenlijk over denkt…jou mening zonder dat je de informatie die ze je hierin meegegeven hebben erbij pakt. Ga kijken in je gevoel, zoek je ware ik, diegene waar je je niet voor hoeft te schamen, zoals ze je dat hebben laten denken. Degene die jij mag zijn en wilt zijn, je bent niet dom, je mag rennen en gillen als jij dat wil, je mag ‘nee’ zeggen als je het ergens niet mee eens bent, je mag tegendraads zijn, als datgene niet is, waar jij achter staat.

Het is tijd om je los te maken van deze kudde en op te staan als persoon. Je bent uniek en mooi zoals je echt bent. Je hebt geen ego als je jezelf toch stiekem wel bijzonder gaat vinden, of je meer gaat verdiepen in jezelf dan in anderen. Het heeft te maken met het feit dat je gaat inzien dat je dit waard bent, eigenwaarde, liefde voor jezelf, dat heeft niks te maken met ego. Dit is de Bewustwording !

Dit is het belangrijkste ingrediënt wat je als mens moet bezitten om je te wapenen tegen de buitenwereld, het geloof en de liefde voor jezelf zal zich vormen als een soort schild voor deze foute informatie en slechte energie, de virussen die ons systeem binnen willen komen. De antwoorden naar waar je zo hard naar op zoek bent kun je nooit vinden in anderen of op internet of andere informatie bronnen, deze liggen allemaal in jezelf. En de antwoorden op je vragen zul je pas krijgen als jij eerst 200% puur van jezelf kunt houden, om wie je bent, niet om dat stuk buitenkant, die klei ‘die een vorm aan moet gaan nemen’..! Nee, het is je innerlijke IK die je moet gaan herkennen en vooral zult moeten accepteren.

Dan is het de bedoeling dat je het stuk klei, die cocon die je om je heen hebt, ook gaat accepteren en dat zal pas gaan als je je innerlijke ‘Ik’ eerst volledig toelaat om te zijn wie het is. Leef als pure ziel en dan zal jij, hoe je cocon er ook uitziet, dik of dun, lelijk of knap, ook deze cocon gaan accepteren. Het zal je dan ook steeds minder interesseren wat andere mensen van je denken. Als ze je niet zien als Ziel, je puurheid en hoe je wil zijn in jou bestaan, je misschien veroordelen op je uiterlijk, dan zitten deze mensen nog teveel in hun aardse programmering vast en weten kennelijk niet beter. Deze mensen horen dus ook niet meer in jou bestaan, omdat jij een filter hebt gecreëerd tegen spammers en voor jou verkeerde energie, die je ‘Zijn’ kunnen aantasten.

Je zal je hier ook tegen beschermen hoe aardig iemand ook misschien kan zijn tegen andere mensen, deze persoon is teveel gemaakt door de ideeën en inzichten van de aarde begrippen en zal zichzelf nog moeten verlossen van de illusie van ons bestaan. Je zult gaan inzien dat je dit wél kan, ook al zeiden je ouders van niet.. Je mag wél rennen, als je teveel energie hebt, terwijl je vroeger rustig moest zijn.. Je kunt deze opleiding WEL halen, ook al zeggen er mensen van niet. Je bent wél mooi en bijzonder, ook al zei ‘iemand’ dat dit niet zo was.

Laat het los, deze programmering van de aarde, de visie van andere mensen die eigenlijk niet beter weten, het is een mening die gecreëerd is door een aards begrip waar zij in meegegaan zijn en dat ze op jou projecteren. Maar dit heeft helemaal niks met jou als persoon te maken; integendeel: dit is iets waarvan ZIJ denken dat dit zo is of moet zijn.. Dus in plaats van medelijden te krijgen met jezelf en een negatief zelfbeeld te ontwikkelen, kun je dit beter zien als een kuddedier, dat nog veel te leren heeft en niet beter weet.

De boodschap is dus: ‘Blijf altijd bij jezelf, blijf altijd in jezelf geloven en blijf wie je bent. Zie nu eens de waarde IN jezelf, leef vanuit je gevoel en wees eerlijk tegenover jezelf en anderen. Zoek de antwoorden IN jezélf, dus ook de dingen die fout gaan in het leven. Het kan namelijk nog altijd een aangetast deel zijn, dat nog niet verlost is van het aardse virus, wat je dus nog ‘even’ moet behandelen om het ook vrij te maken van de aardse begrippen. Dat kan echter alleen als je te allen tijde eerlijk bent tegenover jezelf en IN jezelf durft te kijken, maar ook je fouten durft toe te geven. Dit is de sleutel tot een volwaardig en succesvol leven, daar kan geen geld, materie of mensheid tegenop! Geloof niet alles wat je om je heen ziet gebeuren, niets is wat het lijkt! Hoe eerder jij deze informatie aan wilt nemen, je los maakt van de kudde en eens de tijd neemt om jezelf te analyseren. In te zien dat ook jij waarde hebt en speciaal bent en een eigen mening hebt, des te eerder zul jij je zo vrij voelen als een vogeltje en met plezier en goeie energie in het leven staan. Dan zal het geluk naar je toe komen….in 1 woord: Je Leeft!

Geschreven door Mystica

 


You May Also Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *