De 3e, 4e en 5e dimensie en over de ‘Shift’…!

Uit het archief:
Ben jij al ge(Shift) ?… Uitleg over dimensies en over de Shift waar we nu in zitten:

artikelplaatje 3de4de5dedimensie

Wat bedoel je dat de 3de dimensie verdwijnt? Met 2012 achter ons gelaten is er met dit bericht nog steeds haast geboden, want onze tijd is bijna op in de 3de dimensie. Simpel gezegt, de gewoonte om te denken en te voelen en ons te gedragen zoals we het nu kennen in de 3de dimensie houdt op te bestaan. Iedereen verplaatst zich naar het 4-dimensionale bewustzijn en ervaring, en daarna naar het 5-dimensionale bewustzijn en ervaring. Maar, de meeste mensen zijn niet voorbereid op deze verplaatsing. Toch gebeurt het en voor diegene die onbewust zijn over wat er gebeurt zal het geen makkelijke of comfortabele ervaring zijn…

Toch kan het ook een mooie tijd zijn om van te genieten. Met basisinformatie over wat deze verplaatsing is, en wat ‘dimensies’ zijn, en met simpele gereedschappen om ons te helpen met onze gedachten en gevoelens om te gaan, heeft iedereen de mogelijkheid om te evolueren met hun bewustzijn en soepeler en leuker te bewegen in deze hogere vibrationele sferen. Als je niet weet wat dimensies zijn, weet dan dat je niet de enige bent. De meeste mensen in het spel van het leven zoals wij dat kennen in de 3de dimensie, spelen dit zonder gebruiksaanwijzing of regelboek die zou kunnen uitleggen wat het spel inhoud en hoe je het met succes moet spelen. Dit artikel geeft je de basisregels, die je wellicht (nog) niet had. Het legt uit wat de 3de, 4de en 5de dimensies zijn en waarom ze juist nu zo belangrijk zijn.

Als je de structuur en het spel van deze dimensies kan begrijpen, dan kan je vloeiender bewegen door de ongekende veranderingen van deze shift zonder bang te zijn, zonder moeite, zonder spanning en angst, dat voor het grootste gedeelte onderdeel is van onze huidige levens.

Allereerst wil ik uitleggen wat dimensies niet zijn. Dimensies zijn geen plaatsen of locaties, ze zijn niet een lineaire progressie 3, 4, 5, 6 opgestapeld als pannenkoeken. En de 3de dimensie of de 4de dimensie zijn niet de stoel waar je op zit of de muren die je omringen, zelfs niet de Aarde zelf. Dat is de vorm die overwegend in de 3de en 4de dimensies bestaan, en die nog een erg grote rol in het spel in de 4de dimensie zal spelen, als de 3de dimensie niet langer een optie is. In het geheel zijn dimensies een staat van bewustzijn die voor iedereen beschikbaar is die vibreert in resonantie met bepaalde frequenties en mogelijkheden beschikbaar in elke dimensie. Op een bepaalde manier, kan je over elke dimensie denken als een nieuw spel met verschillende regels over wat kan en niet kan voor de wezens die kiezen om daar te spelen en te creëren.

Dus wat is de 3de dimensie?
De 3de dimensie (3D) is, min of meer, een doos met rigide geloven met een relatief inflexibele regelgeving en met beperkingen. De meesten van ons hebben dit spel al diverse levens gespeeld, en denken dat dit het enige spel is dat er gespeeld kan worden. Dit kan niet verder van de waarheid af liggen. Een van de rigide 3D geloven dat ons leven structureert – denken en voelen en acties – is lineaire tijd. Lineaire tijd een optionele geloofsstructuur dat ons laat ‘leven’ met een ervaring van verleden en heden…en dan gaan we dood. Omdat dit geloof een standaard aanname van het massale 3D bewustzijn is, en gebeurtenissen dit lijken te bevestigen, denken en reageren de meeste van ons alsof dit waar is.

Maar nu worden we allemaal wakker van de illusie van dit alomtegenwoordige geloof. En als je meer bewust wordt, realiseer je je dat tijd in 3D eigenlijk een tijdlus is. Wat je hebt ervaren in het ‘verleden’ is bijna hetzelfde als waar je nu je aandacht op plaatst, en dat projecteer je weer in de ‘toekomst’ waarna je het keer op keer weer beleefd. Dus de structuur van tijd is behoorlijk specifiek (en beperkend) in de 3de dimensie, maar je ervaring van tijd (en de macht ervan) is heel anders als je je beweegt naar de hogere dimensies.

Alles in 3D bewustzijn is conditioneel. Het concept van bijvoorbeeld ‘onvoorwaardelijke liefde’, bestaan niet in de 3de dimensie. Als je ‘onvoorwaardelijke liefde’ of ‘onvoorwaardelijke vrede’ ervaart, dan beweeg je je al in het 4 dimensionale bewustzijn. Je ziet de aarde-ervaring nu, we hebben zowel toegang tot het 3 en 4 dimensionale bewustzijn, maar de meesten onder ons stappen zelden uit de welgevormde gewoonten van het 3D denken en voelen. De 3de dimensie biedt ook geen mogelijkheden tot keuze. We kiezen ons gedachten, gevoelens en acties niet in welk moment dan ook (dat is een talent uit 4D of 5D), in plaats daarvan reageren we met onbewuste geloven en reacties naar mensen en situaties die zich voordoen in onze ruimte.

Dualiteit biedt nog een andere rigide structuur voor de 3D ervaring. Op/neer. Links/rechts. Doen/niet doen. Sinds Atlantis 12.500 jaar geleden is gevallen, zijn we erg bang geworden als een manier van leven en in die angst hebben we nauw geleerd te bepalen wat goed en kwaad is. Onbewuste oordelen doordringt het 3D denken. Verder, ervaren we 3D overwegend met de linkerhelft van ons brein, thuis van het rationale denken, en daarom gebruiken we 5 tot 10 procent van de hersencapaciteit om het 3D spel te spelen. Bijna iedereen vermoed dat onze hersenen wel iets horen te doen, maar hebben geen idee wat eigenlijk en hoe het werkt.

Want wat de rest van onze hersenen eigenlijk behoren te doen is ons laten functioneren in de 4de en 5de dimensies en nog verder. Alles wat we nodig hebben aan potentieel, onderdelen en bedrading is er al op dit moment, alles om volledig bewust te zijn in deze dimensies. Maar ons gewoontes, ons denken en voelen, opgedaan in de vele levens die we geleefd hebben, maken ons dommer en beperken ons tot de 3de dimensie. Onze linker rationele hersenhelft weet alleen wat het weet en het werkt hard in een smalle ruimte van objectief 3D denken en mogelijkheden. En wij, voor het grootste gedeelte, gaan mee voor de rit. Maar niet langer. De toegenomen licht energieën en frequenties van de Shift zijn onze hersenen opnieuw aan het bedraden zodat we weer toegang hebben tot een ruimere mogelijkheid van kennis en meer mogelijkheden dan er aanwezig zijn in de 3de dimensie. Deze licht energieën bereiden ons voor op de 4D en 5D ervaring, en ze schonen de rigide 3D regels op in ons bewustzijn.

Dus wat is de 4de dimensie?
De ‘regels’ van het 4 dimensionale bewustzijn geven ons een hogere zin van gemak, mogelijkheid en bekwaamheid dan de structuren in de 3de dimensie. Tijd in 4D is altijd het heden. De focus ligt altijd alleen op dit moment, wat er nu gebeurt. Onze lichamen kennen alleen de huidige tijd, die kennen geen ‘gisteren’ en ‘morgen’. Als bewuste wezens in ons natuurlijk staat van zijn in de hogere 4de dimensie, functioneren wij absoluut in het ‘nu’ van het bewustzijn en de attentie van het heden. Als onze attentie punt bewustzijn van het heden wordt, dan zal keuze weer mogelijk worden. We kunnen iedere en elke activiteit observeren met een soort van afstand, meer als het overwegen van een vorm van informatie vanuit dat stille, overzichtelijke platform dat we dan zijn, en dan en alleen dan, zijn we vrij in de keuze om te reageren. In de 4de dimensie worden we verantwoordelijk voor onze acties.

Een concept en mogelijkheid die we kennen als paradox wordt ook beschikbaar in het heden van 4D bewustzijn. Paradox betekent simpel gezegd dat wat net nog waar was, nu niet waar zou kunnen zijn. En wat fout was een moment geleden, zou nu niet fout kunnen zijn. In plaats van de rigide, van te voren vastgestelde definities voor elke gebeurtenis kiezen we onze voorkeurs versie en vibratie in elk moment. Interessant genoeg zal 4D bewustzijn geen lange termijn optie zijn nadat de Shift ons van de rigide structuren van het 3D bewustzijn wegvoert. De 4de dimensie werkt als een essentiële, maar kortlevende, stapsteen of een vibrationeel platform waarvan we allemaal door bewegen naar het 5 dimensionaal bewustzijn. 5D is het doel van de Aarde en al haar bewoners. De aartsengelen hebben gezegd dat het gehele bewustzijn van de Aarde een 5 dimensionaal bewustzijn moet zijn voor het jaar 2015.

Ondanks het feit dat de 5de dimensie het doel is, is de ervaring in de 4de dimensie essentieel. We kunnen 5D niet direct binnengaan vanuit 3D. Alle mentale en emotionele bagage van 3de dimensie moet worden achtergelaten bij de deur van de 4de dimensie en we kunnen alleen de 5de dimensie binnengaan nadat we meester zijn geworden van onze gedachten en gevoelens in de 4de dimensie. Enige montage is vereist.

Dus wat is de 5de dimensie?

De 5de dimensie opereert, voor een groot deel, in een compleet andere gebied dan de 3de en 4de dimensies. Tijd in 5D is een onmiddellijke tijd dat betekent dat alles (alle mogelijkheden) zich voordoen op hetzelfde moment. In 5D, krijgt je de focus van je attentie en het antwoord of de ervaring op hetzelfde moment waar en wanneer je focust. Vraag en je zult ontvangen.

In 5D hoef je nergens naartoe verhuizen of gaan voor de antwoorden en ervaringen; alles komt met gemak naar je toe gebaseerd op de attentie en vibratie die je verkiest in elk moment. Als je in 5D bewustzijn vibreert, creëer je niet met vorm zoals in de 3de en 4de dimensie, je creëert met licht, lichtpatronen en lichtfrequenties. Je past geluid, kleur en geometrische vormen toe. Je gaat bewust om met ‘Creator’ of ‘Spirit’ en alle lichtwezens.

In dit verhoogde bewustzijn, speelt het rationale een minimale rol. Het keert terug naar een kleine, specifieke focus zoals het bedoeld was, namelijk het welzijn van het fysieke lichaam. Maar voordat we richting ons vibrerende thuis bewegen, dat in 5D bewustzijn ligt, moeten we eerst meester worden over de vibraties en mogelijkheden in het 4D bewustzijn. Dit is de focus van de shift voor de meeste mensen, wanneer we ons bevinden in de altijd-versnellende gebeurtenissen van 2012.

Dus hoe word je meester van het 4D bewustzijn?
Door de gereedschappen van het heden in 4D. 4D is het ‘precies op dit moment’ van het ‘heden’. Maar het heden heeft 4 verschillende niveaus. In 2010 zijn we allemaal in het 3e niveau gestapt. Als we ons in 2012 bewegen, stappen we in het 4e en laatste niveau. In dat niveau, als je denkt ‘ik wil een appel’, zal de appel in je hand verschijnen. Maar…. er is een maar! Het overgrote deel van de mensen op deze planeet zijn nog geen meester van hun gedachten, gevoelens en acties op ieder moment. Er is geen andere optie. Het is een verplichte basisvaardigheid voor het hogere 4D en 5D bewustzijn.

Eén van de redenen waarvoor de 3de dimensie gecreëerd was is om als een ‘speeltuin’ te functioneren waarin we met de vibratie van onze gedachten en gevoelens kunnen oefenen en ze leren aanzetten. Om dit voor elkaar te krijgen heeft deze 3D speeltuin een timebuffer. In plaatst van ‘onmiddellijke manifestatie’, is er een tijdruimte tussen de gedachte die we denken en de manifestatie of ervaring waaraan we hebben gedacht. Voor het overgrote deel zijn we erg slordig met deze buffer. In plaats van de focus te leggen op wat we willen, en toe te laten dat dit zal ontvouwen over een tijdje, spuien we boosheid, frustratie, verveling, zorgen, angsten, schuld geven, schuldig voelen, bang zijn – allemaal soorten van lagere, disharmonische gedachten en gevoelens. We gedragen ons alsof we denken en alles kunnen voelen zonder consequenties omdat we niet onmiddellijk het resultaat zien van onze gedachten.

Maar niet langer. Omdat 3D lineaire tijd in elkaar stort naar het ene punt van het heden, zal de tijdbuffer ook instorten. We zullen minder mogelijkheid hebben om te oefenen in het bewust zijn van onze mentale en emotionele gewoonten, voordat wat we denken wat we krijgen is. Dit is een behoorlijk groot ding. Gelukkig, zijn er een paar simpele energie gereedschappen die je kunnen helpen met het beheersen van je gedachten en emoties in elk moment, zodat je voorbereid bent voor de ongekende mogelijkheden en uitdagingen in het leven en creëren in het heden in de hogere dimensies. Deze simpele gereedschappen zijn gratis beschikbaar via de website masteringalchemy.com

Laat de Shift toe je onbewuste gedachten en gevoelens te schonen. In simpele termen zal de Shift gebruik maken van een golf van lichtfrequenties om op te schonen wat we niet zijn en een andere golf om ons te helpen herinneren wie we zijn. De Shift weet dat we ongewenste, onbewuste gewoonten in gedachten en reactionele emoties hebben vastgezet, en het licht zorgt ervoor dat dit wordt opgeschoond uit onze vibratie.

Aan de andere kant, komen deze lagere gedachten en gevoelens bij opschoning in ons bewustzijn en trekken we mensen en omstandigheden aan voor ons die deze chaotische energieën spiegelen. Hoe ga je om met deze vaak krachtige energieën als ze voorkomen? Je laat ze zijn. Als je ze simpelweg kan observeren als ze ontstaan – wetend dat ze gewoon opkomen om te worden opgeschoond – zullen ze sneller opschonen, en weet je niet eens meer waar het om te doen is geweest. Maar als je ze vastpakt en deze chaotische gedachten en gevoelens tegemoet treed, als je erop staat om je schuldig te voelen of je zorgen te maken, als je doorgaat met ‘ik ben niet goed’ of ‘zij zijn niet goed’, zullen deze energieën niet opschonen in jouw ruimte en zal de Shift, als het nog meer versneld een erg hobbelige, oncomfortabele weg voor je worden. Herinner, dat wat meestal naar boven komt vaak niet eens van jou is. Erken het en weet dat het naar boven komt om te worden opgeruimd….Voor altijd. Neem een paar keer diep adem, ga wandelen, luister naar muziek – maar breng je attentie naar iets met een hogere vibratie.

Het begrijpen van de lagere en hogere 4de dimensie.
Om een ander belangrijk aspect van de Shift simpeler te maken het volgende, stel je je voor dat de 4de dimensie uit twee gedeelten bestaat – een lagere 4de dimensie en een hogere 4de dimensie. (Dit is technisch gezien niet waar, maar het is handige verwijzing). Vorm zal blijven bestaan als 3D verdwijnt. We zullen nog steeds huizen, auto’s en bomen ervaren. Maar angst, oordeel, schuld geven en schuldig voelen, gelijk en ongelijk, zullen verdwijnen. Al deze dichte emotionele energie, welke als enige ons op dit moment tegenhoudt te gaan spelen in de hogere dimensies, zal heel simpel worden geschoond in onze ruimte.

Aan de andere kant hangt het af van de vibratie van je gedachten in 3D, of je jezelf vindt in de lagere 4de dimensie of de hogere 4de dimensie. De lagere 4de dimensie, welke ook wel het astrale vlak of de droom ruimte wordt genoemd, geeft plaats aan alle gedachten ooit door iemand gedacht in de 3de dimensie. Weet je, gedachten verdwijnen niet zomaar als we ze denken. Ze leven voort in de lagere 4de dimensie, met een specifiek gewicht, textuur, dichtheid en emotionele lading. Ze verbinden en clusteren met alle gedachten van een gelijk karakter.

Sommige gedachten – zoals verkrachting, overheersing, slavernij, oorlog, haat – voelen zwaar, dicht en donker aan. Daartegenover staan gedachten als ‘vlinders’, ‘spelende kinderen’ en ‘bloeiende bloemen’ die licht aanvoelen en een simpele en luchtige vibratie hebben. Lichte gedachten blijven maar zelden hangen in het 3D bewustzijn. Want om op één lijn te komen en de vibratie te voelen van bijvoorbeeld ‘schoonheid’, moeten we uit het 3D bewustzijn stappen in het heden, de hogere 4 dimensionale ruimte.

‘Wacht’, zul je zeggen, ‘Ik ken: ‘Schoonheid!’’ Dat doe je inderdaad, want nu leven we in zowel de 3de en 4de dimensies naast elkaar, maar hoe vaak zit jezelf op één lijn, en blijf je daar in hangen, met het gevoel van schoonheid? Het is een 4D vaardigheid in het heden om gedachten zoals ‘licht’, ‘luchtig’ en ‘schoonheid’ naar je hart te brengen. Deze gedachten bestaan niet eens in het schiet op, verleden-heden van de 3de dimensie, waar het erg moeilijk is om stil te staan in het heden en een bloem te ruiken.

Maar aan de andere kant, heb je gemerkt dat zware, oncomfortabele gedachten zoals ‘ik ben niet goed genoeg’ of ‘ze vinden me niet aardig’ of ‘het gaat me nooit lukken’ veel langer blijven hangen in het 3D bewustzijn? Dit is omdat onze gedachten elektrisch en emoties magnetisch zijn. Een set van lichte, luchtige vibraties zoals ‘schoonheid’ of ‘gracieus’ hebben een lage, zachte, elektrische lading dat uitzet en vloeiend is. Waar in tegenstelling de zwaardere, lelijke gedachten een hogere lading hebben en zijn omhult in hoge magnetische emoties. Deze gedachten zijn niet alleen moeilijker op te schonen dan de vriendelijke, lieve gedachten; ze verbinden zich ook magnetisch aan alle andere gedachten in de lagere 4de dimensie.

Zoveel van het magnetische veld waar we in lopen – ik ben niet goed, jij bent niet goed – heeft erg weinig te maken met wie we werkelijk zijn. Het is het magnetisme van een zware, onbewuste gedachte die zich verbind aan het magnetisme van soortgelijke, zware en onbewuste gedachten. Je begint te zien waarom het vitaal is om bewust te worden van de gedachten die je denkt en de emoties die je in de vibrationele mix gooit. Gelukkig, maakt de tweede golf van de Shift dit makkelijker en makkelijker. Als we de zware energieën over wie we niet zijn loslaten, zal het licht ons opnieuw bedraden, waardoor we omhoog stappen naar de 4dimensionale vibratie waar de mindere gedachten en emoties niet zo’n afleiding zullen zijn in ons algemene ervaring.

We beginnen met het leven in de uitlijning met ons hart, en de ervaring van de vibraties en consequenties van concepten zoals ‘ik vind me aardig’, ‘ik ben gelukkig’, ‘ik ben blij met mezelf. De uitlijning met het hart wordt natuurlijk, omdat het al onze natuurlijke staat van zijn is in de hogere 4de, 5de en 6de dimensies. Maar ook hier is het nodig om het een en ander te monteren. Alle beperkingen, oordelen, ontkenningen, schuld geven, schuldig voelen of kwalijk nemen die we nog steeds toepassen, worden gewichten aan de heteluchtballon. Ze beperken hoe ver we kunnen opstijgen in de 4 dimensionale omgeving van vibratie.

Iedereen van ons is voor 100 % in controle over dit proces. Hoe meer gewicht – lager vibrationele patronen van woorden, gedachten en emoties – wij weghalen, hoe hoger we stijgen in de uitgebreide ervaring van de hogere 4de dimensie. Hier is het alsof we langs de grenzen en limieten kijken, welke altijd een gewoonte bij het observeren in 3D. Het is een bredere kijk, een kalmere kijk en een stillere kijk. In de bovenste 4de dimensie kan je kiezen tussen angst en zorgen maken en zakken in de lagere 4de dimensie…maar dat gebeurt niet. Als je uitlijnt met je hart, heel natuurlijk – ‘ik vind mezelf leuk’ – zal je uitvinden dat er geen reden of dwang is om een oncomfortabel punt van attentie te hebben in de lagere 4de dimensie. Het zal je natuurlijk af gaan en je zult er klaar voor zijn, want het is de taal en vibratie van je natuurlijk staat van zijn – als je het laat zijn en je focus daarop legt.

Het is een keuze. Als de Shift versneld en de tijd ineenstort en alles in het heden is, kan het nog steeds zo zijn dat je je gedachten en gevoelens onbewust kiest, vanwege 3 dimensionele gewoonte, en heb je de mogelijkheid om in dat ongemak meteen en volledig te leven in jouw ervaring. Maar je kunt ook kiezen voor gedachten en emoties in elk moment, met focus en bewustzijn, en die volledige ervaring leven. In andere woorden, het is jouw voordeel om te oefenen en de mogelijkheid nu te integreren om de inhoud van je bewustzijn te kiezen, voordat het echt telt – en dat moment is niet heel ver weg.

Het is allemaal aan jou. Tot nu is, het centrum van je hoofd, de plek waar je kiest voor je gedachten en attentiepunt, beziggehouden door anderen. Je moeder, vader, leraar, minister hielden van je en hadden allemaal een mening over de beste manier voor jou om je leven te leiden, en toen hun gedachten in je hoofd verhuisden, verhuisde ‘jij’ eruit. Nu is het tijd om het centrum van je hoofd weer eigendom te maken van jezelf. Als je onnatuurlijk gedachten herkent en loslaat die zeggen ‘ik kan dat niet’, ‘ik mag dat niet doen’ en ‘ik moet dat doen’, zal je uitvinden dat al snel al die gedachten, met hun plakkerige vastzet connecties in de lagere 4de dimensie zullen verdwijnen. Door je attentie in het heden te houden op ‘schoonheid’ en ‘gezondheid’, of gewoon door ‘gelukkig’ te zijn in een staat van ‘gemak’ elimineert de lagere vibraties die vastzitten in het lagere astrale veld van de 4de dimensie.

Begin met het spelen van de levende woorden. De aartsengelen zijn duidelijk en precies geweest bij het selecteren van deze woorden – woorden zoals Zeker, Mogelijk, Opdragen, Nu, Senior, Genade en Gelukkig – zodat je heel gemakkelijk de onbewuste vibraties kan opschonen uit jouw ruimte. Kies elke dag één woord en leef er de hele dag mee, denk het en voel het vaak. Als je deze vibraties nu denkt en oefent, als het nog niet absoluut telt, zullen ze je gewoonte worden als het wel telt. Je begint jezelf heel gracieus uit te lijnen met de volledigheid van ‘Jij’, en je natuurlijke staat van zijn, het helpt je op te stijgen naar de 4de dimensie.

Makkelijk? Ja, min of meer.  Simpel? Ja! En is het nodig om bewust te zijn en een keuze voor huidige tijd en ruimte? Absoluut! Kan je aan de kant gaan zitten en hopen dat het allemaal goed komt? Nee. Toegenomen niveaus van elektromagnetisch licht van de hogere dimensies stromen nu door ons allemaal heen. Veel mensen in 3D kunnen er niet mee omgaan en die kiezen ervoor om uit hun lichamen te stappen. En veel, veel meer zullen nog volgen als de Shift versneld. Je ziet dat iedereen naar huis gaat in de 4de en dan 5de dimensie, maar niet iedereen gaat naar huis in dezelfde tijdslijn, en met hetzelfde gemak en genade.

Hoe en wat kies jij?

Blessings!

Jim Self

 

Vertaling:
Joelle Rademakers

Bron:
Wanttknow

You May Also Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *