CIA-baas bevestigt: Chemtrails bestaan..!!

Het is het zoveelste complot dat een werkelijk complot is. De waanzinnige gedachte om mensen en menselijk gedrag te beïnvloeden met chemische spray, die je door vliegtuigen over die mensen laat uitsproeien. Natuurlijk kun je hier niet openlijk over spreken als CIA, en wordt er dus een camouflage-verhaal klaar gestoomd, voor de publicitaire presentatie van deze -letterlijk- smerige daden.. En dat camouflageverhaal bestaat uit het verkopen van de term ‘weermodficatie’, wat staat voor het kunnen beïnvloeden/controleren van het weer. Of zoals deze manipulator vertelt: “Net zoals vulkanen dit doen met het weer”..

Hij sprak vorige week, tijdens een spreekbeurt voor de Council of Foreign Relations, over de (ws. vooral door henzelf veroorzaakte) instabiliteit in de wereld en de internationale bedreigingen voor de veiligheid in de wereld. Tijdens deze lange presentatie sprak hij o.a. over de dreiging van ‘de belangen van de VS’ en hoe de (vooral door henzelf gecreëerde) ISIS-dreiging een impact heeft op de wereld. En dan ineens komt meneer op het thema ‘geo-engineering’. Hij is er helemaal door gegrepen..

Er is is op de heel wijde wereld echter niet één weerdeskundige wetenschapper, die EXACT op de hoogte is van de werking van ons wereldwijde weer. Het is zo’n giga-systeem, dat het gewoon ONMOGELIJK is, het weer te kennen en alle dynamiek en systematiek die hierin verborgen liggen. Ook is onbekend wat de exacte invloeden zijn van het huidige menselijke handelen, haar aanwezigheid op Aarde en de gevolgen van menselijke activiteiten, o.a. onze economische, op het weer.. Hoe kun je dan in hemelsnaam praten over ‘weerbeïnvloeding’ WERELDWIJD.. Want dát is wat John O’Brennan in zijn quasi spontane verkooppraatje hieronder wil doen geloven.

Trek je eigen conclusies en informeer je over de uiterst gladde camouflageverhaal van O’Brennan. Er is hier en op wanttoknow.nl/be- veel te vinden over chemtrails, en DUS is het je taak, je te informeren over de wijze waarop o.a. de CIA meent te mogen omgaan met jouw gezondheid en die van je kinderen en geliefden. Want je gelooft toch niet dat de CIA zich beperkt tot de VS, om deze chemische rotzooi over onze hoofden uit te sproeien..?

Directeur John O’Brennan kiest de geraffineerde vlucht naar voren, door chemtrails niet meer te ontkennen, maar toe te geven dat onze hemel volgespoten wordt met chemicaliën, onder het motto van….. ‘Weerbeïnvloeding’

 

Chemtrails: de zoveelste ‘complottheorie’ wordt bewaarheid …

CIA-baas bevestigt: Chemtrails bestaan..!!

 

Wanneer geheime diensten, zoals de CIA, komen aandraven met het nieuws, dat ze ‘hun’ geo-engineering projecten officieel in willen plannen, dan mag je er donder op zeggen dat er met dit massavernietigingswapen reeds enkele decennialang geëxperimenteerd werd. Chemtrails zijn slechts één van de vele instrumenten waarmee men ogenschijnlijk het klimaat mee zegt te willen regelen. Het heeft echter ook de functie om heel lokaal in vijandelijke gebieden, en ook dáár waar zogenaamd bevriende landen uit de pas te dreigen lopen, via stormweder, orkanen en enorme regenconcentraties, enorme en vooral verwoestende schade aan te richten in de landbouw en voedselvoorziening of een stedelijke infrastructuur.

CIA-chemtrails-admission-website-700x350

Recent zijn daar de afgelopen jaren heel wat voorbeelden in eigen land en Europa aantoonbaar gesteld die onmogelijk via natuurlijke weg hadden kunnen plaatsvinden. Verder worden chemtrails met hun nano-partikels van zware metalen en chemische stoffen ingezet, om met mindcontrol de bevolking onder controle te krijgen.  Bijvoorbeeld door het sturen van bepaalde frequenties van electro-magnetische golven oa. via de vele en veel te krachtige GSM-CIA false claimsmasten hier te lande alsook speciale militaire basissen in bvb. Wales, Italië, Noorwegen, Alaska, Amerika, de Falklands en andere regio’s.

Naast deze toepassingen zijn deze nano-partikels, waarin o.a. het zwaar giftige aluminiumoxide in zit, een zwaar gevaar voor de gezondheid omdat zij dan klein zijn dat zij makkelijk door de huid en luchtwegen in ons lichaam en bloedsomloop terechtkomen en daar meerdere auto-immuunziektes, kankers, parkinson of vroegtijdige dementie kunnen veroorzaken.

Openbaarmaking via de camouflage-techniek.
Door nu finaal het bestaan van Geo-engineering toe te geven, wil men het gebruik ervan legaliseren en institutionaliseren, op kosten van de belastingbetaler zonder zelf de consequenties er nog voor te moeten dragen. Geheime diensten moeten met onmiddellijke ingang verboden worden en/of terug onder controle van het parlement en de bevolking geplaatst worden.

Zij dienen nu ongecontroleerd de macht van de elite en naast hun officiële budgetten laven zij zich aan de onmetelijke opbrengsten voortkomend uit de zogenaamde ‘oorlogen tegen terreur, drugs en mensenhandel’ die echter een camouflage zijn om zelf deze markten te domineren en onder eigen controle te houden.

Deze instituten hebben er enkel belang bij dat de wereld in staat van oorlog blijft verkeren en vormen een enorm groot gevaar voor de mensheid. Zo werken zij ook samen met de Britten aan diverse projecten om transhumane wezens (kruisingen mens-dier) te maken, werken zij aan gewapende robotten die onafhankelijk via artificiële intelligentie werken en zijn ze de grondleggers van de steeds maar uitdijende bewakingsstaat en spionage die onze burgerlijke vrijheden en democratie steeds verder beperken en afnemen. Dat terwijl hun wereldwijd triljoenen grote budgetten beter ingezet kunnen worden voor onze ontwikkeling, gezondheidszorg, landbouw en economie.

 

Kijk hoe deze CIA-leider John O’Brennan toegeeft hoe ‘geo-engineering’ wordt gebruikt over de hele wereld. Hij geeft regelrecht toe dat er aerosol-nana-deeltjes worden gebruikt in deze chemtrails, voor het zogenaamde ‘reflecteren’ van de zonnestralen. (Andersom gezegd: hoe je de wereld in het duister kunt hullen..) Vervolgens komt de ware aap uit de mouw en maakt hij het statement dat deze technologie gebruikt kan worden door landen, om machtiger te worden en tegenover elkaar te komen staan.. Het is in feite een indirecte bevestiging dat het weer als wapen gebruikt kan worden en dat ze hiervoor de technologie hebben. Jaja, en het gebruiken van deze technieken, zo eindigt hij, kan veel ‘goed’ brengen in bepaalde gebieden; maar kan het tegenovergestelde bewerkstelligen in andere landen. Hij bedoelt ongetwijfeld dat het ervoor kan zorgen dat bepaalde gebieden verwoest kunnen worden.. Hier is de hele video.

 

Kortom: chemtrails bestaan.
Zo simpel is het. Het wordt keihard toegegeven door dit lieverdje, de directeur van de CIA, John O’Brennan. Natuurlijk gebruikt deze man en deze hele CIA-club, zelden de waarheid om activiteiten/daden te beschrijven, want de CIA is niet voor niks de leugenfabriek van de VS, een ‘staat-in-de-staat’. Kijk het hele verhaal en luister wellicht ook naar James Corbett over deze uitspraken van John O’Brennan. Het verhaal is voor ons in ieder geval duidelijk genoeg voor ons om het verhaal van het chemtrail-complot te… bevestigen..

Lees ook: De schadelijke gevolgen van chemtrails

 

 

Bron: 2016 – wanttoknow.nl

You May Also Like