Archief: HAARP, wapen naar nieuwe wereldorde?

Met de recente natuurrampen op het netvlies, denken velen aan het Amerikaanse project voor klimatologische oorlogsvoering HAARP. Volgens het Pentagon een onschuldig wetenschappelijk onderzoekscentrum maar volgens vele deskundigen is dit Amerika’s geheime wapen die de Nieuwe Wereldorde met rasse schreden dichterbij moet brengen. Sommigen sluiten niet uit dat HAARP de tsunami in de Indische Oceaan heeft veroorzaakt.

haarp2“Harp, zei u, dat is toch een muziekinstrument?” stamelt Torild van Eck. Als na enig uitleg de verontwaardiging is weggetrokken en hij op het bestaan en de mogelijke kracht van dit klimatologisch wapen wordt gewezen, zegt de seismograaf “daarvan geen enkel bewijs te kennen.” Ook persvoorlichtster Clarisse Buma van Wereld Natuur Fonds heeft nog nooit van High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) gehoord, de zoekmachine van hun website krijgt bij HAARP geen enkel zoekresultaat. Annemarie van Hees van Greenpeace Nederland wist, na enige uitleg, ineens weer van het bestaan af. “Maar we focussen ons op echte grote milieuzaken.” Dat is te begrijpen. Maar het zou de milieuridders sieren dit Amerikaanse project eens flink onder de loep te nemen. De recente toename van natuurrampen schrijven internationale onderzoekers namelijk niet alleen toe aan het broeikaseffect, maar ook aan de manipulatie van het klimaat door het Amerikaanse leger. Volgens hen speelt het HAARP-observatorium in de nabijheid van Gakono in Alaska in deze geheime oorlog een sleutelrol.

Het wapen dat vanaf 1992 uitgroeide naar een antennewoud van 180 antennes met hoog frequentie transmitters, is pas de laatste jaren echt voluit gaan functioneren. Het project, voortgekomen uit SDI, Stategic Defense Initiative, bekend als het Star Wars-programma van oud-president Ronald Reagan, wordt in staat geacht ‘op lokaal niveau modificaties van de ionosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer, te controleren’. In het kort functioneert HAARP als een ultra-technisch laserbeamer die alles wat dood of levend is kan penetreren.

Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds moeten eens met HAARP gaan google-en. Ze worden dan overspoeld met alarmerende uitspraken en essays van talloze, vooral Amerikaanse en Canadese wetenschappers. Volgens de Canadese Dr. Rosalie Bertell, directrice van het International Perspective in Public Health en milieu-pionier van het eerste uur, is HAARP onderdeel van een geïntegreerd klimatologisch wapensysteem dat “een vernietigende kracht kan genereren die vergelijkbaar is met een atoombom.” Richard Williams, een natuurkundige van het David Sarnoff laboratorium in Princeton (VS), vat de activiteiten rondom HAARP samen als ‘een onverantwoordelijke daad van globaal vandalisme’. Het wapen werd al in 1970 aangekondigd door de Amerikaanse defensiestrategist Zbigniew Brezinski. In zijn boek ‘Between two ages’ schrijft de oud-nationale veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter: “Technologie maakt het mogelijk dat leiders van belangrijke naties kunnen beschikken over geheime wapens die de weersomstandigheden langdurig en op grote schaal kunnen modificeren.”

E-SYSTEMS

Bij de HAARP-constructie was ondermeer het Amerikaanse E-Systems betrokken, een high tech-militaire industrie gespecialiseerd in hoogwaardige spionage technologie. Op jaarbasis verkopen ze doorgaans voor 1,8 miljard dollar aan de Amerikaanse defensie, bijna de helft daarvan is bestemd voor militaire doelen waarover het Amerikaanse congres niet wordt ingelicht. Hoewel HAARP aan het publiek wordt verkocht als een wetenschappelijk onderzoeksproject laat de omschrijving van het patentrecht van J. Eastlund aan duidelijkheid niets te wensen over: “Methode en apparatuur om regionaal de atmosfeer, de ionosfeer en/of de machtssfeer te veranderen.” Hetzelfde geldt voor de omschrijving van een cursus die Phillips Geophysics Lab, volgens Michel Chossudovsky, professor Economie aan de universiteit van Ottawa (Canada) een partner in het HAARP-project. De training is bestemd voor het militaire personeel in de Hanscom Luchtmacht-basis in Maryland. Het gaat over Weermodificatie technieken die voor het bereiken van militaire doelen stormen, orkanen en aardbevingen uitlokken. Verder onderstrepen militaire documenten de intentie om de ionosfeer voor defensie-doelen te gebruiken. Studies van de Amerikaanse luchtmacht wijzen op de macht om naast het regiseren van weerpatronen regionale electriciteits- en communicatiesystemen plat te leggen waardoor de VS uiteindelijk hele delen van de wereld kan ontregelen. Sciencefiction?

THE PROPHECY CLUB

Ineens schiet me de wereldkaart te binnen die de Amerikaanse profetie-deskundige, Norm Franz, toonde tijdens een ontmaskerende presentatie bij the Prohecy Club in de Amerikaanse Bijbelbelt. De pastor liet zien dat Illuminati-clubs als de Bilderberg Groep en de Club van Rome de wereld in tien economische delen hadden opgedeeld. Deel 9 stond letterlijk voor dat gebied rond de Indische Oceaan dat op tweede kerstdag 2004 door de tsunami. Als HAARP inderdaad de bron achter dit kwaad was geweest, ligt het motief voor het oprapen. Maleisië, Thailand, India en Indonesië waren namelijk de laatste decennia bezig met een groteske economische inhaalrace. Vooral op het gebied van toerisme kampten het gebied met groeistuipen. De oceaanbeving wierp ze echter decennia terug. Het zal jaren duren en miljarden dollars kosten om de schade te herstellen. De wederopbouw komt andere economische gebieden uiteraard goed van pas, zeker de landen die het meest van de Aziatische economische expansie had te vrezen: Europa en Amerika. “Daarbij,” zo vervolgt complotgoeroe van eigen bodem, Anton Teuben van de website Antonteuben.nl (voorheen www.niburu.nl) in het Groningse Bedem, “speelt dit de regisseurs van de Nieuwe Wereld Orde precies in de kaart. De wereld slaat na de ramp de handen massaal in elkaar. Op mondiale schaal kwam direct een kolossale hulpactie op gang die uiteindelijk zal resulteren in een grote propaganda om de problemen van vandaag op wereldniveau aan te pakken. Volkomen begrijpelijk natuurlijk, welk normaal mens kan zoveel leed aanzien. Maar helaas is de massa er niet voldoende van doordrongen dat de ramp en de wereldwijde humane reactie daarop, net als de oorlog tegen het terrorisme, slechts onderdeel zijn van een groot plan die uiteindelijk moet leiden tot een Nieuwe Wereld Orde. Tot een grote robotachtige- slavenmaatschappij waarin een kleine groep dictators via een strakke pyramide-machtstructuur de lakens uitdeelt.” Ziet Teuben sterretjes?

Waarheidszoekers brengen sinds het functioneren van HAARP ook natuurrampen in relatie met de eeuwenlange mondiale operatie die uiteindelijk moet leiden tot de Nieuwe Wereld-orde. De realisatie daarvan is voor de blank, protestante superrijke elite in en rondom het Witte Huis het sacrale doel. Bush en consorten laven zich aan een wereldbeeld waarbij hun WASP-klasse de wereld domineert. Het is hun ‘Jihad’ om de behoefte aan een Nieuwe Wereldorde tot ongekende hoogten op te zwepen. “De beste weg daartoe is het creëren van chaos, de wereld brengen in een permanente staat van verwarring zodat alle volkeren letterlijk gaan smachten naar een allesomvattende oplossing. Ze bereiken dat onder meer door via hun geheime diensten landen, volkeren, stammen, families, regeringen, klassen, organisaties en zelfs beroepen tegen elkaar op te zetten. Uiteindelijk moet de behoefte naar een definitieve en vooral grootschalige oplossing zo immens zijn dat de Nieuwe Wereldorde door de VS wereldwijd nagenoeg vrijwillig wordt ingevoerd,” aldus David Icke, Brits samenzweringsdeskundige en auteur van onder meer “And the truth will set you free…’. Icke acht een HAARP-interventie in het ontstaan van de Aziatische vloedgolf zeer wel mogelijk.

SCHURKENSTATEN

Volgens bronnen pas bestaan er genoeg aanwijzingen dat de VS zijn wapen al regelmatig tegen de schurkenstaten en de landen van het As van het Kwaad heeft ingezet. Irak, Iran, Syrië, Afghanistan, Noord Korea en Cuba zijn de afgelopen jaren veelvuldig slachtoffer geweest van natuurrampen met een omvang die deze landen zelden of nooit eerder meemaakten. De opgelopen schade staat bovendien vaak niet in verhouding met de schade die andere landen vanwege de opwarming van de aarde oplopen. Zowel in Cuba als in Noord Korea voltrokken zich in het laatste decennium immense droogtes, gevolgd door overstromingen die nagenoeg de hele landbouw vernietigden. In Noord Korea vinden zich vanaf 1995 jaarlijks zware overstromingen plaats. Volgens Pyongyang stierven er door de daaruit voortvloeiende hongersnoden 220 duizend Noord-Koreanen, westerse bronnen spreken echter over twee miljoen slachtoffers. Volgens Autoriteiten in de provincie van Kangwon, die spraken met de BBC, was de hoeveelheid regen in oktober 1999 in twaalf uur tijd soms twintig maal zoveel dan gedurende de gehele oktobermaand in voorgaande jaren. De overstroming in dat jaar was vele malen erger dan de zwaarste overstroming in 1910.

In het oosten van Cuba viel in 1998 evenveel regen als in 1941, het droogste geregistreerde jaar. Volgens de UN kampen ruim een half miljoen Cubanen direct met de gevolgen van de droogte. Dit alles leidt tot een jaarlijks verlies van de suikerplantages van ruim tien procent, een verlies van 42 procent in de vijf oostelijke provincies van groenten, bonen, bananen en rijst en levend voedsel. In mei/juni vorig jaar voltrok zich de zwaarste droogtes in de laatste 40 jaar. Vier miljoen mensen tellen elke druppel water die ze kunnen vinden. Waterbronnen drogen op. De steden zitten zonder water. ‘De droogte krijgt Cuba op zijn knieën’, kopten Cubaanse kranten in Miami. Negatieve droogterecords worden ook gebroken in Irak, Iran, Oezbekistan en Pakistan. Het waterpeil in de grond daalt jaarlijks met tien centimeter, waterbronnen drogen op, het vee sterft uit. Voorspellingen spreken over een alsmaar warmer wordend klimaat. Dan te bedenken dat het in deze landen nu al vaak warmer is dan 40 graden.

DOEMA

Komt dat allemaal door het broeikaseffect? Of krijgen deze schurkenstaten inderdaad een voorkeursbehandeling van de klimatologische oorloggeneraals? Anton Teuben sprak met talloze Kamerleden over HAARP aan, maar het gros had er nog nooit van gehoord en hadden andere zaken aan hun hoofd. Terwijl de Russische Doema al in 2002 wees op het bestaan van de HAARP-locatie in Alaska en op de mogelijke bouw van twee gelijksoortige locaties in respectievelijk Groenland en Noorwegen. Ze benadrukten dat de eerste grootschalige testen in 2003 zouden worden uitgevoerd. De Doema reageerde unaniem met het volgende statement: “De Verenigde Staten testen zonder controle van de wereldgemeenschap klimatologische wapens uit die alle mogelijke communicatielijnen kunnen plat leggen, die zware ongelukken kunnen veroorzaken in elektriciteitsnetwerken, olie- en gaspijplijnen en bovendien een negatief effect kunnen hebben op de mentale gezondheid van alle burgers. Mochten deze afschuwelijke horror-verhalen inderdaad op waarheid berusten, dan verdient Amerika het om nationaal en internationaal aangepakt te worden.”

 

bron: complot-samenzwering.nl

You May Also Like

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *